Şanlıurfa Psikolog | 2022

Bilişim çağı olarak nitelendirilen içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde günlük yaşantılar oldukça hızlı değişmektedir. Kolaylığını ve olumlu getirilerini yaşadığımız çağ içerisinde duygusal ve davranışsal değişimleri olumsuz yönde deneyimlemek neredeyse birçok insanın başına sıkça gelmektedir. Rahatsızlık verici duygular ve düşünceler her zaman psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilmemektedir. Bu noktada içerisinde bulunulan rahatsızlık verici ruhsal durumun farkına varmak ise şanlıurfa psikolog ile çok daha kolay olmaktadır.

Türkiye’de son zamanlarda oldukça gelişen klinik psikoloji alanında, birçok insan ihtiyacı olan psikolojik desteği rahatlıkla bulabilmektedir. Şanlıurfa psikolog klinikleri arasında sıkça tercih edilen, tedavi edici oranı yüksek olan BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) yöntemi kullanılmaktadır. Şanlıurfa özel psikolog hizmetini hassasiyetle sunan Şanlıurfa Psikolog Faruk CESUR ise bilişsel davranışçı terapi yöntemini kullanmaktadır.

Şanlıurfa Psikolog

Şanlıurfa psikolog arayışı içerisinde olan danışanların akıllarına birçok soru takılmaktadır. Bu sorulardan birisi mahremiyet ve gizlilik konuları hakkında olabilir. Bahse konu olan mahremiyet ve gizlilik konularının yanı sıra diğer konularda da şanlıurfa psikolog tarafından yeterince bilgi almak ilk klinik görüşmede mümkündür. Danışanların genellikle bilişsel davranışçı terapi ekolünü benimseyen bir psikolog ile görüşmek istemesinin sebebi ise ekolün, danışanı oldukça koruyan yönlerinin bulunmasıdır.

Bilişsel davranışçı terapi sıklıkla rastlanan, kritik psikolojik rahatsızlıkların neredeyse tamamına tedavi çözümü sunmaktadır. Bunun sebebi ise BDT ekolünün genel geçer, topluma uyumluluk seviyesi oldukça yüksektir. BDT ekolünün çözüm sunduğu bazı psikolojik rahatsızlıklar şöyledir;

 • Anksiyete
 • Depresyon
 • OKB
 • TSSB
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Bipolar Bozukluk vs.
Şanlıurfa Psikolog

Şanlıurfa Psikolog ile görüşme gerçekleştirmek, psikiyatrist ile görüşme gerçekleştirmekten çok daha farklıdır. Çünkü psikolog ile gerçekleşen görüşme ile gerçekleşecek tedavide yalnızca BDT ekolünün gerekliliği diyaloglar kurulacaktır. İlaç ile tedavi etmek ise psikiyatristlere özgüdür. Çünkü psikiyatristler psikoloji üzerine tıp merkezli yaklaşan hekimlerdir. Psikolog ile görüşmek, kişiye duygularını ve davranışlarını doğal süreçler ile düzeltmesine imkan tanır. Peki bu süreç BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) ile ne kadar sürede mümkün?

BDT ekolünün tedavi ettiği psikolojik rahatsızlar belirli bir skala içerisindedir. Bu ekole göre BDT ortalama seans sayısı 12-16 seans arasında değişmektedir. Ancak BDT seans sayısı kişinin ihtiyacı olan durumuna göre azalabilir veya artabilir. 6-10 seans genelde azami seans sayısı olurken en fazla seans sayısının ortalama sınırı yoktur. Çünkü her danışanın kendine özgü, biricik duyguları, düşünceleri ve süreçleri bulunmaktadır. Şanlıurfa Psikolog Faruk CESUR ile ilk görüşmenin gerçekleşmesinin ardından seans sayısı dahil olmak üzere süreçlerinize dair en doğru bilgiyi almanız mümkün olacaktır.

Psikoloji tedavilerinin etkili olabilmesi için alanında yetkin ve yeterli klinik psikolog ile görüşmek oldukça önemli bir husustur. Keza kişi veya kişilerin biricik özel süreçlerini psikoloğa aktarmaları önemli bir süreci kapsamaktadır. BDT ekolünde de durum böyledir. İlk birkaç seans içerisinde geçmiş deneyimler ve yaşantılar hakkında konuşmak oldukça doğaldır. Yetkin ve yeterli bir psikolog, birçok psikoloji alanında danışanlarına hizmet sunabilir. Şanlıurfa Psikolog Faruk CESUR geçmiş deneyimlerine ve yetkin psikoloji bilgilerine dayanarak şu hizmetleri sunmaktadır;

 • Bireysel Danışmanlık
 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Ergen Danışmanlığı
 • Kurumsal Danışmanlık

Bilişsel Davranışçı Terapi Avantajları | Şanlıurfa Psikolog

BDT, kişinin bilişleri ve davranışları üzerinde kontrolünün olabileceğini savunur. Kişiye bilişlerinin ve davranışlarının kontrolünü fark ettirmek bu terapi yöntemi ile gerçekleşir. Farkındalık düzeyinin artırılması BDT yaklaşımına  göre ödevler ve öğrenmeler ile gerçekleşir. Danışana günlük yaşantısı içerisinde kolaylıkla gerçekleştirebileceği ödevler, şanlıurfa psikolog tarafından verilmektedir.

Duygu ve davranış tepkilerinin gerçekleşmesi bilişler (bilgili ve bilinçli durumlar) sayesinde gerçekleşmektedir. BDT’ye göre duygusal ve davranışsal sorunların ortaya çıkmasının sebebi işlevi olmayan bilişler ve/veya yetersiz bilişsel düzeydir.

 • Problem yönelimli terapiler, danışana iç görü kazandırırken danışanın klinik görüşme ihtiyacına neden olan problemler gözle görülür ve ölçülür derecede azalmaktadır.
 • Terapi sürecinin başlangıcı, devamı ve sonunda danışana geri dönütler vermek üzere psikolojik değerlendirmeler kağıt-kalem testleri ile gerçekleşir.
 • Problemi çözmeye odaklanan danışan ve psikolog iş birliği ile ilerlemektedir.

Bilişsel davranışçı terapi adı üstünde bilişlerin ve davranışların bir arada odaklanıldığı terapilerdir. Bilişleri harekete geçirecek diyaloglar kullanılırken davranışçı tekniklerin terapiye dahil edilmesi de mümkündür. Terapi tekniklerine örnek verecek olursak davranış provaları, gevşeme eğitimi, beceri eğitimi, rol oynama, imajinasyon teknikleri ilk akla gelenlerdir.

Bazı psikologlar çok daha farklı yöntemler kullanarak terapi gerçekleştirebilmektedir. Ancak iyileştirici yönde etkisini yüksek oranda kanıtlayan modern ve popüler terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapi yönteminin amacı olumsuz düşünce veya inançları yok ederek bunların yerine olumlularını yerleştirmek değildir. Çünkü bu terapi yöntemi ile probleme odaklanmak ve problem ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmek asıl amaçtır.

Bireysel Danışmanlık

Şanlıurfa özel psikolog ihtiyacına kapılarını aralayan Şanlıurfa Psikolog Faruk CESUR bireysel danışmanları ile profesyonel çerçevede görüşmelerini gerçekleştirmektedir. Bireysel danışmanlık görüşmeleri, yalnızca psikolog ve danışan arasında gerçekleşen terapötik görüşmelerdir. Bireysel danışmanlık süreçleri birçok psikolojik değerlendirme ve tekniği barındırırken kişiye özel müdahaleler söz konusudur.

Psikoloji asla keskin sınırları ve kuralları olan bir bilim dalı değildir. Çünkü hiçbir birey de duygu ve davranışlar açısından kesin kalıplara sahip değildir. Daha doğrusu bireyler, kendine özgü ve biricik süreçlere, deneyimlere sahiptir. Şanlıurfa özel psikolog arayışındaki danışanların özel anlayışına hizmet edecek mesleki değerler ve etik kurallar bireysel danışmanlık için oldukça önemlidir. Bilişsel davranışçı terapi ise bireysel ve psikoterapötik süreçlerin yapısını oluşturmaktadır. Dolayısı ile yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış görüşmeler bireysel danışmanlık için zemin oluşturmaktadır.

Aile ve Çift Danışmanlığı

Bireylerde meydana gelen duygusal ve davranışsal bozuklukların en önemli faktörler iletişim ve etkileşimdir. Dışarıdan gelen uyaranlar bireyin psikolojik durumunu minimalden maksimal seviyeye kadar etkilemektedir. Bireyin vaktini en fazla geçirdiği ve daha fazla paylaşım yaptığım toplumsal yapı, ailedir. Aile bağları, ilişkiler arasından en kuvvetli bağa sahip olan ve kısa sürede sonlandırılmayan bir ilişki türüdür. Çünkü yaşamları ortak paydaya hizmet eden bireylerin amaçları birbirine dayatılmıştır.

En kuvvetli bağa sahip ilişki türlerinden aile, bir o kadar da hassas yapıya sahip bir ilişki türüdür. Aynı yaşam alanlarını paylaşan kişilerin arasında yaşanan duygusal ve davranışsal problemlerin çözümü Cesur Danışmanlık Merkezi ile mümkündür. Kişilerarası iletişim ve etkileşimin sahip olduğu birçok dinamik vardır. Aile ve aileye yönelik yaklaşımlar ise bu dinamikler üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan en önemlileri tutku, samimiyet, bağlılık vs. Bu dinamiklerin sarsılması ve sonucunda ortaya çıkan kişilerarası psikolojinin bozulmasına çözümler aile ve çift danışmanlığı ile mümkündür.

Ergen Danışmanlığı

Birçok psikoloji yaklaşımı öncelikle gelişim dönemlerine önem vermiştir. İlkel psikolojiden, günümüz modern psikoloji tarihine dek birçok kuram bireyin genç yetişkinlikte ve yetişkinlikte yaşadığı psikolojik sorunların, çocuklukta veya ergenlikte yaşanan sorunların çözülmemesinden kaynaklandığını öne sürmüştür. Ergenlik çağında çokça uyarana maruz kalan ergen, uyaranları bilişsel olarak çözümlemeye çalışmaktadır. Çözümlemeler sonucu davranış değişimleri veya duygu değişimleri meydana gelmektedir.

Ergenin maruz kaldığı uyaranlar günümüzde oldukça barizdir. Bu uyaranlarda en önemlileri sınav stres ve kaygısına dair düşünceler, internet veya teknoloji temelli, aile içi çatışmalardan doğan diyaloglar vs. Ergenler üzerinde ise karşılaşılan en sık duygusal ve davranışsal bozukluklar şöyledir:

 • İnternet bağımlılığı
 • Anksiyete
 • Depresyon
 • Yeme Bozuklukları (özellikle kız çocuklarında)

Cesur Danışmanlık Merkezinin geçmiş deneyimlerinde ise lise çağı eğitim kurumu psikolojik rehabilitasyon ve danışmanlığı bulunmaktadır. Üzerine edinilen sayılamayan birçok tecrübe ergen danışmanlığı hizmeti vermesinde kendisini yetkin ve yeterli kılmaktadır.

Kurumsal Danışmanlık

Yüksek çalışan sayısına sahip şirketler üretimi etkileyen faktörleri gözetmekle yükümlüdür. Çünkü üretimi gerçekleştiren nihai olarak insan zekası ve gücüdür. Çalışanların iş tatmini ve iş doyumunu yüksek seviyede tutan şirket veya firmaların aldığı üretim verileri gerçekçi seviyede daha yüksektir. Çalışanların çalışma düzenleri, saatleri ve pozisyonları üretimin ve şirketin gelişmesinde başlıca rol oynamaktadır. Bahse konu çalışanların sahip olduğu imkanlar en doğru biçimde düzenlenerek kurumsalların vakitten ve nakitten kazanç sağlayacakları açıktır.

Gelişmiş ülkelerin endüstri psikolojisinde açık ara önde olduğu gözle görülmektedir. Keza Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkan endüstri psikolojisi, gelişimini de bahsedilen yerlerde sürdürmektedir. Kurumsalların mevzuata uygun danışmanlık almasını sağlayan Cesur Danışmanlık Merkezi bu alanda da yetkinliğini hizmete sunmaktadır.

Diğer Yazılar

Hoşgeldiniz

Aşağıda bulunan bağlantılara tıklayarak bizlere ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve yardımcı olabilmek bizim en önemli önceliğimiz.

Sağlıklı günler dileriz.